0
SHARES

România, în fruntea Națiunilor la categoria: Legalizarea Fraudei și a Corupției

iunie 15, 2018
The Blind Leading the Blind-Pieter Bruegel the Elder 1568
The Blind Leading the Blind-Pieter Bruegel the Elder 1568

 

Prin Morală și Etică Socială salvăm România!

Reamintiți-vă și luați aminte:

„Somnul Națiunilor naște Lighioane,

Somnul Națiunii naște Monstri!”

Avertisment: Români, ne aflăm în pragul dispariției noțiunii de Lege și respectarea Legii.

În curând, vom asista neputincioși la dispariția Statului Român. Fraudorii noștri lucrează intens la un set de așa zise” legi ” care, în cel mai scurt timp, vor duce la eliminarea sensului unor noțiuni precum: Coruptia și Frauda. Acești neo-fraudori vor ca noi, ca turmele de oi, să aplăudăm în cor și să fim de acord că Frauda și Corupția nu sunt un pericol public, ci dimpotrivă o virtute socială.

Cum? Prin dezincriminarea  și impozitarea FRAUDEI ȘI CORUPȚIEI. Acest mod de lucru se va transforma într-o activitate onestă ca oricare alta și va impulsiona creșterea PIB-ului României, precum și creșterea nivelului de trai. Bucurați-vă, prieteni! Cât de bine o să ne fie!

După eșecurile răsunătoare privind legalizarea prostituției, a consumului de marijuana (cânepa), a mitei în sistemul sanitar, Lighioanele au reusit o acțiune de succes care, în cel mai scurt timp, va avea ca rezultat Legalizarea Fraudei și a Corupției. Prin acest pachet legislativ, România se va situa, în sfârșit, pe primul loc în lume. Desigur, prin Legalizarea și Impozitarea Fraudei și a Corupției se vor atrage mai mulți bani la bugetul de stat, iar ciclul de viață buget-fraudă-buget-fraudă va deveni primul perpetuum mobile economic mondial demonstrând înca o dată superioritatea geniala a Lighioanelor Române.

Amăraciunea și Furia m-au cuprins realizând că deja procentul de 70 % de analfabeti funcționali tinde să ajungă spre 90%. Nu mai am cuvinte! Să spui că frauda și corupția nu sunt periculoase pentru societate „că, ce domnule judecător a dat în cap cuiva? a omorât pe cineva? din contră, tot ce a furat a introdus în consumul național generând o creștere economică sănătoasă și ar trebui să-l facem erou al economiei naționale!”, ține de o idiocrație care depășește cu mult imaginația unui scriitor de S.F.

E datoria mea și a voastră să RIPOSTĂM, în cuvinte pentru început, împotriva acestor idiocrații!!!

„Fostul sărăntoc își schimbă hainele mortului care l-au propulsat la putere cu haine adevărate, de firmă și peisaje rubensiene”(De 27 de ani, Românii aleargă în galop pe „Highway To Hell”!  (noiembrie 24, 2017).

The Beggars (The Cripples)-Pieter Bruegel the Elder 1568
The Beggars (The Cripples)-Pieter Bruegel the Elder 1568

Frauda și Corupția se manifestă în Romania, în cea mai mare parte, prin intermediul procedurilor de achiziții publice.

Considerând că „trădarea este mama tuturor infracțiunilor” și că baza trădării este înșelarea și abuzul de bună-credință a încrederii cu care ai fost investit în cadrul sistemului social- ratio turba* rezultă că frauda este, în esența ei, o TRĂDARE.

Corupția și Frauda lovesc direct în esența Națiunii fiind un atentat la Siguranța Națională, aceste infracțiuni trebuie să fie de competența Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Faptul că trădarea, în practica judiciară, are doar un caracter care priveste aproape exclusiv infracțiuni contra siguranței statului este o mare greșeală, dar poate fi corectată prin includerea fraudei la infracțiuni contra siguranței naționale. Câteodată, leguitorii au dorit să divizeze acțiunile clare a unei infracțiuni, să le învăluie în ceață, în scopul de a proteja grupuri sau persoane parazitare și infracționale implicate în sistemele sociale- ratio turba.

Frauda aduce atingere multor articole Constituționale**. Din cauza Fraudei și a Corupției murim în spitale, murim de foame, copii nostri sunt analfabeți funcționali, facem 24 de ore pe un drum de 160 km, nu avem pensii, plătim utilitățile de parcă am fi din famili de bancheri, nu mai avem pamânt, nu mai avem mediu curat, mâncam numai mâncare expirată, ne-au plecat fii și ficele pe drumul pribegiei. Citind  articole Constituționale ne dăm seama cât de perfidă este Frauda în manifestările ei.

Degeaba Constituția ne garantează dreptul la sănătate, la justiție, la vot, la proprietate privată, egalitate în drepturi, învățământ, cultura, informație, căci realitatea ultimilor ani ne demonstrează contrariul. Nu o să comentez manifestările fraudei la fiecare articol constituțional, dar trebuie să reținem că datorită manifestării fraudei am ajuns astăzi să nu avem acces la sănătate, învățământ, cultura, vot, informație, justiție, iar România este într-o cumpănă periculoasă pentru destinul ei.

Valoarea achizițiilor publice atribuită numai în ultimii 10 ani era suficientă să dezvolte și să consolideze sistemele de sănătate, justiție, învățământ, apărare, mediu, agricultură, dar la o simplă observație rezultă că aceste sisteme au ajuns în colaps. Acțiunea de fraudare nu se măsoara numai în valoarea fraudei, ci se măsoară în acțiunile ei și interacțiunea cu sistemele sociale-ratio turba, valoarea acesteia putând aduce doar o creștere a pedepsei. Ce este de reținut, este faptul că din punct de vedere juridic acțiunea de fraudare “inducere în eroare, înşelăciune, act de rea-credinţă, săvârşit spre a realiza un profit material prin atingerea adusă drepturilor altei persoane” este prezentată limitativ, oprindu-se doar la realizarea unui profit material.

Din punctul meu de vedere, trebuie regândită definiția juridică și penală a fraudei mai ales în procesul achizițiilor publice. Funcționarii autorităților contractante, ai organelor de control și de reglementare în cadrul procesului de achiziții publice, de multe ori au fraudat procesul de achiziții publice prin interpretarea abuzivă a legii fără să obțină profit material. Poate profitul lor a fost un confort la serviciu sau poate este vorba de o complicitate instituțională. În aceste condiții, propun o noua definiție de lucru a fraudei.

Frauda este inducerea în eroare, înşelăciunea, act de rea-credinţă săvârşită de o persoană sau grup de persoane, persoane fizice sau juridice, având ca scop atingerea adusă drepturilor altei persoane fizice sau juridice, încălcând demnitatea, drepturile și libertătile cetățenilor români, așa cum sunt definite în Constituția României.

În ultimii 28 de ani tot furtul organizat al bugetului de stat a atins cote alarmante de 40-60 % , ne-a adus în epoca de piatră ca Națiune. Dacă considerăm că taxele și impozitele plătite către stat de către cetățeni sunt un transfer de proprietate privată mobilă – banii de la un cetățean către Statul Român și acești bani se introduc în sistemul achizițiilor publice pentru a se realiza Scopul Suprem stabilit de Pactul Social și definit în Constitutie:

„ART. 1 -Statul roman: … România este stat de drept, democratic și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme”, atunci orice formă de Fraudă trebuie să fie trebuie tratată juridic ca imprescriptibilă.

Pentru că Frauda este un atentat la Siguranța Națională și prin manifestarea ei articolele Constituționale devin doar cornete pentru seminte. Prin manifestarea continuă a Fraudei, Neamurilor și Poporului Român  li se anihilează dreptul la existență. Pentru acest motiv este necesar că dacă se descoperă o fraudă făcută în urmă cu 15-50 ani, trebuie judecată ca și cum ar fi fost făcută astăzi.

Introducând imprescriptibilitatea infracțiunii de fraudă corelată cu răspunderea tuturor factorilor implicați, în conformitate cu: “Nimeni nu este mai presus de lege”,  va realiza la nivelul conștientului și subconștientului uman român o primă barieră împotriva manifestărilor fraudei.

Trebuie menționat că frauda a prins rădăcini puternice în conștientul și subconștientul cetățenilor României. Ea se manifestă ca și actul de respirație: automat. A devenit pentru mulți a doua natură, a devenit un viciu inerent. Mulți cetățeni implicați în sistemul achizițiilor publice se trezesc în fiecare zi cu gândul cum să mai fraudeze ceva, ce jonglerii la marginea Legii să mai inventeze ca să le reușeasca frauda.

Într-unul dintre ecosistemele din natură există un parazit Toxoplasma gondii care preia controlul asupra șobolanilor facându-i să atace pisicile ca să ajungă în stomacul acestora în vederea reproducerii. Nu este exclus ca acțiunile de fraudă să aibă la baza un parazit care preia controlul asupra unei persoane, grup de persoane, făcându-i să încalce toate regulile sociale și religioase în ideea de a obține profituri materiale. Poate creierul secretă anumite substanțe când persoana săvârșește frauda necesare alimentației parazitului.

Ce este de reținut, este faptul că persoanele predispuse la fraudă se atrag reciproc, aș putea spune că trăiesc în grupuri exclusiviste: fizionomia, limbajul și gestica lor, modificându-se în timp putând fi recunoscute de multe ori înainte să fi fost săvârșită frauda. Pare greu de înțeles de ce astăzi când măsurile de coerciție ale Statului s-au amplificat  împotriva celor ce săvârșesc fraude, de ce grupuri de leguitori vor să aducă Frauda în desuet încurajând grupuri infracționale organizate să își continue nestingherite acțiunile, fără a da niciun semn că au vreo frică față de măsurile coercitive la care vor fi supuși atunci când se descoperă frauda.

Imprescriptibilitatea fraudei va întări rezistenta celor care se opun fraudei, personalul angajat în cadrul instituțiilor statului, implicate în procesul de achizitii publice și le va întări puterea de ripostă atunci când sunt supusi la presiuni în vederea săvârșirii fraudei. Nu vreau să se înțeleagă că toți cetățenii României sunt predispuși fraudei, departe de mine gândul acesta. Estimez cca. 1,5-3 milioane de cetateni cu predispoziție către fraudă. Am corelat Principiul lui Pareto cu tipologia  Neamurilor, tipologia instituțională si cu faptul ca real suntem sub 15 milioane de cetățeni, 80 % din manifestarile Fraudei sunt produse de 20% din populație din care un grup restrâns de cca. 150.000-300.000 de persoane practică asiduu acest viciu inerent.”***

Și nu uitați: „că toată istoria scrisă și nescrisă demonstrează că Frauda și Corupția este apanajul exclusiv al administrației statului. Până și Biblia este plină de exemple, de Fraudă și Corupție, comise de către  reprezentanții Statului și Bisericilor, nu de Oameni .”(Ordonanța 13 este greu de ucis! Înalta Poartă Bruxelles-iezuită acoperă Frauda: Pasivii și Activii Corupției Mondiale. (decembrie 28, 2017).

Ironic este faptul ca toate aceste grupuri de fraudori au jurat să respecte și să apere România și Nemurile Române.

De ce nu există în codul penal pedeapsa pentru încălcarea Jurămintelor depuse ca ofițeri, procurori, judecători, funcționari publici, miniștrii, primari, președinti?

33 de ani de ocnă or fi de ajuns, în primă instanță, sau închisoarea pe viață?

—————————————————————————————————————————————-

*Ratio Turba (latina)- sistem societate, motiv multime, un termen nou , asemanator cu ecosistemul, dar referindu-se strict la sisteme sociale.

**ART. 21 -Accesul liber la justitie:  (1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.  (2) Nici o lege nu poate ingrădi exercitarea acestui drept.  (3) Părtile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intrun termen rezonabil.  ART. 22 -Dreptul la viată si la integritate fizică si psihică  (1) Dreptul la viată, precum si dreptul la integritate fizică si psihică ale persoanei sunt garantate.  ART. 26 -Viata intimă, familială si privată  (1) Autoritătile publice respectă si ocrotesc viata intimă, familială si privată.  (2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea insăsi, dacă nu incalcă drepturile si libertătile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.  ART. 31 -Dreptul la informatie  (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public nu poate fi ingrădit.  (2) Autoritătile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetătenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.  ART. 32 -Dreptul la invătătură  (1) Dreptul la invătătură este asigurat prin invătămantul general obligatoriu, prin invătămantul liceal si prin cel profesional, prin invătămantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare.  ART. 33 -Accesul la cultură  (1) Accesul la cultură este garantat, in conditiile legii.  (2) Libertatea persoanei de a-si dezvolta spiritualitatea si de a accede la valorile culturii nationale si universale nu poate fi ingrădită.  (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identitătii spirituale, sprijinirea culturii nationale, stimularea artelor, protejarea si conservarea mostenirii culturale, dezvoltarea creativitătii contemporane, promovarea valorilor culturale si artistice ale Romaniei in lume.  ART. 34 -Dreptul la ocrotirea sănătătii  (1) Dreptul la ocrotirea sănătătii este garantat.  (2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei si a sănătătii publice.  (3) Organizarea asistentei medicale si a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate si recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale si a activitătilor paramedicale, precum si alte măsuri de protectie a sănătătii fizice si mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.  ART. 35 -Dreptul la mediu sănătos  (1) Statul recunoaste dreptul oricărei persoane la un mediu inconjurător sănătos si echilibrat ecologic.  (2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.  (3) Persoanele fizice si juridice au indatorirea de a proteja si a ameliora mediul inconjurător.  ART. 36 -Dreptul de vot  (1) Cetătenii au drept de vot de la varsta de 18 ani, impliniti pană in ziua alegerilor inclusiv.  ART. 44 -Dreptul de proprietate privată  (1) Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.  ART. 45 -Libertatea economică  Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera initiativă si exercitarea acestora in conditiile legii sunt garantate.  ART. 47 -Nivelul de trai  (1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent.  ART. 52 -Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică  (1) Persoana vătămată intr-un drept al său ori intr-un interes legitim, de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.  (2) Conditiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege organică.  (3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită in conditiile legii si nu inlătură răspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credintă sau gravă neglijentă.  ART. 53 -Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti  (1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertăti poate fi restrans numai prin lege si numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securitătii nationale, a ordinii, a sănătătii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor; desfăsurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamităti naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.  (2) Restrangerea poate fi dispusă numai dacă este necesară intr-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proportională cu situatia care a determinat-o, să fie aplicată in mod nediscriminatoriu si fără a aduce atingere existentei dreptului sau a libertătii.

*** Holistica Fraudei 2017

Pink Floyd – Money

Ai ceva de spus?

Articole recomandate

http://www.stirilekanald.ro/director-la-spitalul-grigore-alexandrescu--radu-balanescu-este-si-seful-masonilor-romani-pentru-functia-sa-in-marea-loja-nationala--chirurgul-primeste_63696.html

Ninel Bălănescu la D.N.A. (el și camarila lui)

pe data de februarie 11, 2018

Ar trebui să faceți un sondaj: scapă sau merge la Academie să facă o Masonerie și acolo? Că la câți penali sunt în organizația asta de utilitate publică să știți că bate orice partid. Salut această inițiativă care îmi aduce aminte de Elvetia și Venetia. Bravo! E plina țara de hoți, dar ăștia sunt cei mai periculoși pentru că se dau drept intelectuali.http://www.jurnalulolteniei.ro/2017/03/29/viceprimarii-severinului-se-dau-saraci-si-cocosati-de-rate/

Viceprimarii Severinului și-au angajat soțiile la Primărie

pe data de februarie 11, 2018

Angajarile suspecte și cu dedicație, în Primăria Drobeta-Turnu Severin, au fost confirmate de către Agenția Națională de Integritate care a făcut o verificare superficială fără să ia nicio măsură reală, la fel ca și Curtea de Conturi. Ce să mai spunem despre angajările pe bani … Ne aude cineva?https://jtmoger.wordpress.com/tag/fuga-mundi/

Polițistul pedofil și păcatul strigător la cer al moroilor de la conducerea statului român

pe data de ianuarie 9, 2018

Acum, în cazul copiilor abuzați, vinovatul de serviciu găsit de doamna Ministru Carmen Dan este ca de obicei lipsit de personalitate. Inculpatul se numește: „rigurozitatea testării psihologice”. Slugile sistemului vor cauta hârtii și detalii tehnice să nu fie învinovățit niciun șef corupt, iar noi să mai fim prostiți încă o dată. Testarea psihologică este de vină sau persoana care își pune parafa că ești zdravăn la cap? Tot aici, la acest capitol, să nu uităm nici de șefii care-ți semnează evaluările activității de la an la an.